ATLÉTIKA ÖSZTÖNDÍJ

MAGYAR SPORTCSILLAGOK ÖSZTÖNDÍJA

FORRÁS:mob.hu / 2013.03.30

A 2013/2014-es tanévtől kezdve közel félszáz élsportoló első diplomájának megszerzéséhez járul hozzá a magyar kormány félévente nettó 1 250 000 forintos ösztöndíjjal. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíját  a kimagasló sporteredményekkel büszkélkedő hallgatók igényelhetik, legfeljebb 35. életévük betöltéséig.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kormány döntése értelmében az új ösztöndíjrendszer a kimagasló eredményeket elérő versenyzők hazai továbbtanulását, az élsportolók itthon maradását támogatja.

Az újfajta hallgatói támogatás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó teljesítse a felsőoktatási intézmény által előírt tanulmányi eredményeket és a Magyar Olimpiai Bizottság által meghatározott sportolói kötelezettségeket.

Különösen indokolt esetben a Gerevich-ösztöndíjas sportolók is pályázhatnak a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjára, az olimpiai életjáradékban részesülő sportolók azonban ezt a támogatási formát már nem vehetik igénybe.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj kuratóriuma félévente dönt az ösztöndíjról, amelyet havonta utalnak a felsőoktatási intézmények. A támogatási rendszer versenyképességének biztosítása érdekében a felsőoktatási intézmények egyedi esetekben kezdeményezhetik a támogatási összeg mértékének az európai vagy a tengerentúli ösztöndíjak mértékéhez való igazítását.

Élsportolók diplomáját támogatja a kormány – video link

A kormány döntése értelmében az új ösztöndíjrendszer a kimagasló eredményeket elérő versenyzők hazai továbbtanulását, élsportolóink itthon maradását támogatja. 2013.03.19.

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS A MAGYAR SPORTCSILLAGOK ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAMRA

Mint már hírül adtuk “Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) alapított a Kormány, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei: mob.hu (link)

• be nem töltött 35. életév,

• felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszony, vagy felsőoktatási intézménybe való felvétel alapján a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére vonatkozó szándék,

• olimpiai/paralimpiai sportágban aktív egyesületi tagság,

• olimpiai/paralimpiai sportágban a nemzeti válogatott keretben való tagság,

• a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

• legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,
• de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

Az ösztöndíjra való érdemességre a kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) dönt. Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.

A jelentkezés elbírálásának szempontjai:

Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:

– a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye melyik kategóriában megalapozott (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)

– az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye melyik kategóriában megalapozott (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)

– a jelentkezésig elért sporteredmények

Az ösztöndíj mértéke:

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2013/2014. tanévben: 34.000.-Ft.

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 204.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

II. Kategória: Világbajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 170.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

III. Kategória: Európa-bajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 136.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén: 102.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható. Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több lehetőség esetén a magasabb összegű kategóriára jogosult az arra érdemes személy. Egy kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén a fent megadott összeg nem módosul. Az adott kategóriákon belül felállított sorrendet a Magyar Olimpiai Bizottság javasolja.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

• kitöltött adatvédelmi nyilatkozat

• a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás vagy a felvételt igazoló levél másolata + hallgatói jogviszony igazolás)

Fontos! A hallgatói jogviszony igazolást utólag, az adott félévre történő beiratkozást követő 8 munkanapon belül kell mellékelni.

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

• arra nem jogosult személy jelentkezett,

• ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,

• ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott,

• ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik,

• ha a felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás/ a felvételt igazoló levél másolata) az adott félévre történő beiratkozást követő 8 munkanapon belül nem került beküldésre.

A fent írt esetekben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési lapot 2 példányban, valamint a csatolandó mellékleteket a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben az alábbi címre kell elküldeni: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága Sportszakmai Főosztály 1054 Budapest, Hold utca 1.

A postára adással párhuzamosan elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre: sportcsillag@emmi.gov.hu

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül! Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 21.

Értesítés a jelentkezés eredményéről: A döntéshozatalt követő 8 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti az államtitkárság.

Jelentkezési lap és kitöltési útmutató letölthető itt.

(Sportért és Ifúságért Felelős Államtitkárság)

*****************************************************************

http://www.scholarship.hu

http://www.scholars4dev.com/6499/scholarships-in-usa-for-international-students/

*****************************************************************

KÜLFÖLDÖN TANULÁSHOZ – ÖSZTÖNDÍJAK 2014-RE!!

Féléves részképzésen, szakmai gyakorlaton, egyéni vagy csoportos tanulmányúton vehettek részt a Campus Hungary ösztöndíjaival. A féléves programokon havonta 140-217 ezer forintos ösztöndíjat kaphattok attól függően, hogy melyik országba utaztok. A jelentkezési határidő október 18., részletek itt.

Államközi ösztöndíjak

Tanulmányutakra és nyári egyetemekre 2013. október 15-ig, alap- és mesterszakos részképzésre, illetve doktori képzésre 2014. március 3-ig jelentkezhettek –  azokba az országokba, amelyekkel Magyarország szerződést kötött. A részleteket itt találjátok.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Erre az ösztöndíjra 40 évnél fiatalabb kutatók, mesterszakos diplomások, művészek, oktatók, PhD/DLA-hallgatók és tudományos fokozattal rendelkezők pályázhatnak: 3-8 hónapos külföldi tanulmányúton vehettek részt, amelynek célja lehet alkotómunka, kutatás, műfordítás vagy posztgraduális képzés. Valamennyi tudományágban lehet pályázni, az ösztöndíj mellett szállás- és útiköltség-támogatást is kapnak a nyertesek. November 5-ig jelentkezhettek: részletek itt.

Németországi ösztöndíjak

November 15-ig pályázhattok a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) ösztöndíjaira, amelyekkel 10-24 hónapos mesterképzésen, nyári egyetemen vagy csoportos tanulmányúton vehettek részt. A mesterképzésre jelentkezők havi 230 ezer forintos ösztöndíjat, egyszeri útiköltség-támogatást, adott esetben tandíjtámogatást kapnak, illetve a DAAD hozzájárul egy hat hónapos nyelvi kurzus elvégzéséhez is. Az ösztöndíjakról részletesen itt olvashattok.

Bajorországi mesterképzések

Valamennyi tudományágban lehet pályázni a bajorországi felsőoktatási intézményeket tömörítő BAYHOST ösztöndíjára, amely 12 hónapig támogatja a posztgraduális tanulmányaitokat. A határidő december 1., a részleteket itt találjátok.

Svájci ösztöndíj művészeknek

Október 15-ig pályázhattok a svájci állam ösztöndíjára: kilenc hónapos mesterképzésen vehettek részt az előadóművészet, építőművészet, film- és videoművészet, iparművészet, képzőművészet, multimédia, illetve zeneművészet területén. Havonta 475 ezer forint ösztöndíjat, egyszeri, 74 ezer forintos szállástámogatást és egy évig érvényes tömegközlekedési bérletet kaptok. A részleteket itt olvashatjátok.

Törökországi ösztöndíj

PhD-hallgatók és kutatók pályázhatnak a török állam legújabb ösztöndíjára, amellyel 3-12 hónapos tanulmányúton vehettek részt. A támogatás feltétele egy tanulmány megírása: a jelentkezési határidő október 31. A részleteket itt találjátok.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s